Ugdomojo vadovavimo priemonės švietime

Daugelis iš mūsų skirtingose gyvenimo situacijose susiduriame su savo vidiniais apribojimais ir kliūtimis, todėl mūsų pačių ūgtis, praturtindama ir sustiprindama pasitikėjimą savimi, reiškia ėjimą link asmeninio gyvenimo pilnatvės. Koučingas yra sritis, kurioje didžiausias dėmesys ir yra skiriamas savęs ugdymui. Angliško termino coaching  lietuviški atitikmenys – ugdomasis vadovavimas, konsultuojamasis ugdymas, lavyba.

Darbas su mokiniais neretai mokytojams sukuria daug netikėtų situacijų, kurios tampa iššūkiu, todėl labai svarbu nuolat ieškoti priemonių, kurios suteiktų lankstumo ir pasitikėjimo savimi susidūrus su sunkiomis situacijomis pedagoginiame darbe. Vienas iš būdų – semtis patirties ir žinių iš šios srities specialistų, todėl Kauno Rokų gimnazija vykdydama Erasmus+ projektą „Mokymosi motyvacija – individualios mokymosi pažangos garantas“ liepos 5-9 dienomis delegavo dvi koleges – direktorę Rūtą Buinickienę ir direktoriaus pavaduotoją ugdymui bei teatro mokytoją Ritą Miliūnienę į kvalifikacijos kėlimo kursus “Educational coaching tools” („Ugdomojo vadovavimo priemonės švietime“) Ispanijoje, Malagoje, kuriuos organizavo „iDevelop“ pedagogų švietimo organizacija. „iDevelop“ – tai yra tarptautinė mokymo paslaugų teikėja, kuri specializuojasi švietimo sektoriuje dirbančių specialistų tobulinime, skatinanti, remianti ir teikianti pedagogų švietimą pagal „Erasmus +“ principus bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje.

Kursų metu daugiausia dėmesio buvo skiriama praktiniam mokymui. Užsiėmimai buvo užpildyti atvejų tyrimais, moderuotomis diskusijomis, minčių šturmu ir užduotimis bei edukaciniais žaidimais, suprojektuotais pagal kursų temą. Kursų programa skirta tiek mokyklų direktoriams, tiek mokytojams, todėl daugelį kurso metu pristatytų klausimų ar situacijų galima lengvai pritaikyti mokymo programose, kad būtų galima efektyviau įtraukti mokinius į ugdymo procesą ir valdyti pamokų laiką, greitai ir efektyviai pateikti tinkamą bet kurios situacijos sprendimą, sumaniai laikytis pozityvaus požiūrio sudėtingose situacijose, formuluoti klausimus, įkvepiančius imtis ugdomosios veiklos, motyvuoti mokinius dirbti ir tuo pačiu ugdyti atsakomybės jausmą, padėti mokiniams sustiprinti savo stipriąsias puses, ugdomojo vadovavimo metodais užtikrinti grįžtamojo ryšio teikimą individualiai mokiniui ar klasei, atrasti verbalinės ir neverbalinės komunikacijos darną.

Gebėjimas įveikti savo ribas padeda mokytojams sukurti patikimesnį savo, kaip tų, kurie gali įkvėpti mokinius imtis veiksmų ir nugalėti savo apribojimus, įvaizdį. Mokytojai, išmanantys ugdomojo vadovavimo įrankius, turi galimybę ne tik motyvuoti mokinius ugdymuisi, bet suteikti pasitikėjimo ir paramos kitiems kolegoms. Visa tai gali padėti augti ne tik Kauno Rokų gimnazijos, bet ir visos Lietuvos švietimui.