Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai.
Metodinės tarybos pirmininkė Rūta Buinickienė.

Metodinės tarybos narys Metodinė grupė
Vilija Diedonienė Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė (dailės, technologijų, muzikos, kūno kultūros, braižybos mokytojai).
Inga Graužinienė Gimtosios kalbos (lietuvių) ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė (lietuvių kalbos, etikos ir tikybos mokytojai).
Loreta Jankūnienė Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė (anglų, rusų, vokiečių, kalbos mokytojai).
Ramunė Dumbravienė Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė (pradinių klasių mokytojai, logopedas, spec. pedagogas ir mokytojai dalykininkai, dirbantys pradinėse klasėse).
Laima Zailskienė Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė (fizikos, matematikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų mokytojai).
Audrius Beleškevičius Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė (geografijos, istorijos, pilietinio ugdymo, žmogaus saugos, ekonomikos, verslo ir vadybos, psichologijos mokytojai).
Atnaujinta: 2021-10-27