Pusryčiai su mokytoju Kauno Rokų gimnazijoje

Vasario pabaigoje, kovo pradžioje Kauno Rokų gimnazijos 7-12 klasių mokiniai buvo pakviesti dalyvauti paskaitoje/valandėlėje tema „Nuotolinis mokymasis. II dalis: kaip gyveni, moksleivi?“ Paskaitose/valandėlėse dalyvavo 168 gimnazijos mokiniai. Susitikimų su gimnazijos psichologe metu mokiniai online įsivertino momentinės motyvacijos rodiklius bei savo emocinę būseną, buvo aptartas gebėjimas pasirūpinti savimi kaip prioritetas – esminiai pasirūpinimo savimi principai, validizuotos neigiamos socialinės izoliacijos pasekmės jaunimui bei mokinius lydintys išgyvenimai.

Susitikimai, pokalbiai su gimnazijos psichologe atskleidė niūrią tiesą, kad dalis mokinių išgyvena perdegimo sindromo simptomatiką, jaučia sumažėjusį psichologinį atsparumą. Matuojant emocinę savijautą įvairiose klasėse pastebėta sumažėjusi motyvacija veiklai, kuri gali sąlygoti vengimą, atidėliojimą, atsakomybės neprisiėmimą už kasdieninius įsipareigojimus. Vertinant skirtingus patiriamus išgyvenimus, daugumoje klasių intensyviausiais išreikštas nuovargis ir įtampa. Tikėtina, kad prie mokinių sumažėjusio psichologinio atsparumo ženkliai prisidėjo patiriama socialinė izoliacija.

Atsižvelgdami į pastebimą nuotolinio ugdymo neigiamą poveikį mokinių psichinei ir emocinei sveikatai Kauno Rokų gimnazijos pedagogai ėmė ieškoti pagalbos mokiniui priemonių ir esamai situacijai keisti, todėl kovo 8-12 dienomis buvo paskelbta akcija “Savaitė be namų darbų”. Daugelis mokinių ir jų tėvelių šią akciją priėmė labai džiugiai, nes atsirado daugiau laiko sau, bendravimui su draugais, pabuvimui su šeimos nariais, poilsiui – pasinaudoti įvairiais streso įveikos būdais: pabėgioti, pasivaikščioti atbundančioje gamtoje, o gal ir meditacijai.

Kovo 15-19 dienomis paskelbta akcija „Pusryčiai su mokytoju“. Pirmos pamokos metu mokytojai kvietė mokinius pradėti dieną netradicinėmis veiklomis, kurios leistų jiems geriau pažinti vieni kitus, stiprintų klasių mikroklimatą ir padėtų lengviau priimti nuotolinio ugdymo iššūkius bei patiriamą nuovargį. Pirmiausia mokytojai sukūrė „Idėjų banką“, kuriame patalpino pasiūlymus, kaip palengvinti mokinių kasdieninio ryto rutiną, įsitraukimą į ugdymosi procesą. „Idėjų bankas“ – tai geranoriškas metodinis pasidalinimas „Kolega-kolegai“, tarsi atsinaujinimas ar grįžimas prie primirštų aktyviųjų metodų, pažadinančių mokinių smalsumą, kuriančių teigiamas emocijas, leidžiančių daryti mažus žingsnelius psichologinio ir emocinio stabilumo susigrąžinimui: įvardyti savo nuotaiką / vidinę būseną karantino metu panaudojant perskaitytų literatūros kūrinių pavadinimus (išversti į rusų kalbą) bei parenkant atitinkantį savijautą paveikslėlį, pasišnekėti „Iš širdies į širdį” – „Kas mumyse augina žmogų?”, ,, Spalvų žaismas “- kiekviena spalva atitinka tam tikras emocijas, todėl kiekvienas gebės įvardinti, kaip jis šiuo metu jaučiasi, mokykliniai prisiminimai prie arbatos puodelio – pasidalinimas prisiminimais nuo pirmos iki …n-tos klasės (įvardija įsimintiniausią įvykį, pradedu pati papasakodama savo kelis linksmus nutikimus), horoskopų skaitymas: dienos, metų, kiekvieno ženklo apibūdinimas įvardijant jo stipriąsias ir silpnąsias savybės ir t.t. Įvertinę klasės amžių, jos specifiškumą, pedagogai turėjo visišką laisvę pasinaudoti idėjų gausa, susidaryti veiklų planą, kuriuo remiantis formavo netradicinius, mokinių sąmoningumą stiprinančius ir motyvaciją keliančius rytus.

Vilniaus Universitetas atlikto tyrimo „Karantino dėl Covid-19 išgyvenimas paauglystėje: krizės patyrimas ir jos įveika“ parengtose rekomendacijose rašoma, kad šiuo sunkiu ir labai užsitęsusiu laikotarpiu labai svarbu suprasti vengimą mokytis, jį atpažinti ir suvokti, kaip jis tapo gyvenimo dalimi, naudoti aktyvesnes vengimo ir atidėliojimo įveikos strategijas: sudaryti planą, paprašyti draugo, šeimos narių palaikymo, naudoti įvairius streso įveikos būdus: bėgiojimą, vaikščiojimą, meditaciją, relaksaciją, dienoraščio rašymą, priminti sau, kad NIEKADA NEVĖLU MOKYTIS, toleruoti sunkius jausmus ir prašyti pagalbos. Ir bene paprasčiausia rekomendacija, bet labiausiai inspiravusi veikti – svarbiausi priminti sau „Kaip gera tiesiog pasikalbėti…“ su žmogumi, kuriuo pasitiki. Tad bendraukime, bendradarbiaukime ir nepamirškime pailsėti bei pasidžiaugti pavasariu:-)

Kauno Rokų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas R. Buinickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Miliūnienė