Dėl gyventojų pajamų mokesčio paramos skyrimo gimnazijai

Šios lėšos naudojamos mokinių ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimui, gimnazijos materialinės bazės stiprinimui.

Parsisiuntimui (PDF dokumentas)


Atnaujinta: 2020-03-06