Integruotas dailės ir dorinio ugdymo projektas „Saugokime gamtą“

Gegužės pabaigoje Kauno Rokų gimnazijos penktų ir šeštų klasių mokiniai nuotoliniu būdu dalyvavo atvirame integruotame dailės ir dorinio ugdymo projekte „Saugokim gamtą“, kurį organizavo dailės mokytoja Vilija Diedonienė, tikybos mokytoja Inga Graužinienė ir etikos mokytoja Loreta Jankūnienė. Šio projekto tikslas – skatinti mokinius domėtis gyvąją gamta, pažinti augalus, kurie auga jų namuose ir artimoje aplinkoje, kūrybiškai pristatyti juos savo bendraamžiams. Suprasdamos, kad nuotolinės veiklos vaikus prikaustė prie kompiuterio ekrano, mokytojos stengėsi mokinius nors trumpam pakviesti į lauką ir surasti gražiausius pavasario augalus, kurie žydi prie jų namų. Mokiniams labai patiko ši idėja, todėl noriai dirbo: fotografavo, piešė, rinko medžiagą apie pasirinktą augalą, diskutavo, kodėl svarbu saugoti gyvąją gamtą, ją puoselėti ir su ja susidraugauti, mokėsi viešo kalbėjimo, pristatydami pasirinktą augalą savo klasės draugams. O galutinis šio projekto rezultatas turėjo būti elektroninė knyga. Ją kūrė su programėle Boocreator, kuria naudotis išmoko iš draugų, dalyvavusių tarptautiniame Erasmus+ projekte „Living beside the water“.

Kviečiame ir jus pavartyti šią knygelę ir pasidžiaugti gimnazijos mokinukų darbais.

Knygelė „Saugokime gamtą“

L. Jankūnienė