Šiame puslapyje skelbiama informacija apie įstaigos naudojamus tarnybinius lengvuosius automobilius (gamybinė markė ir modelis, spalva, valstybinis registracijos numeris), kuriuos pagal Pavyzdines tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, privaloma žymėti, išskyrus specialiąsias transporto priemones, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas, 22.9. punktas.

2014 m. spalio 16 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-459 perduotas Kauno Rokų gimnazijai mokyklinis M2 klasės autobusas Iveco Daily (valstybinis Nr. GEG 285)

Atnaujinta: 2021-02-09