KAUNO ROKŲ GIMNAZIJA

Metodinė taryba

Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai.
Tarybos veiklą koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui G. Ašmonienė.

Metodinės tarybos narys Metodinė grupė
Vilija Diedonienė Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė (dailės, technologijų, muzikos, kūno kultūros, braižybos mokytojai).
Inga Graužinienė Gimtosios kalbos (lietuvių) ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė (lietuvių kalbos, etikos ir tikybos mokytojai).
Aistė Vaivilavičienė Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė (anglų, rusų, vokiečių, kalbos mokytojai).
Rima Latkauskaitė Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė (pradinių klasių mokytojai, logopedas, spec. pedagogas ir mokytojai dalykininkai, dirbantys pradinėse klasėse).
Laima Zailskienė Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė (fizikos, matematikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų mokytojai).
Vaida Valiuvienė Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė (geografijos, istorijos, pilietinio ugdymo, žmogaus saugos, ekonomikos, verslo ir vadybos, psichologijos mokytojai).
Atnaujinta: 2016-09-28

Kauno Rokų gimnazija
Kodas 191090841
Vijūnų g. 2, LT-46117 Kaunas
Tel./faks. (8 ~ 37) 43 60 36
El. p. gimnazija@rokai.kaunas.lm.lt