KAUNO ROKŲ GIMNAZIJA

Pedagogai

Eil Nr Pedagoginio darbuotojo vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Įgytas išsilavinimas, specialybė Pareigos, mokomasis dalykas Kontaktai
1 Kastytė Ambrulaitienė mokytoja metodininkė VPU, vidurinės mokyklos matematikos mokytojo kvalifikacija matematikos mokytoja  
2 Aurelija Andriuškienė IV psichologės kvalifikacinė kategorija; mokytoja VDU, psichologijos  magistro kvalifikacinis laipsnis; VDU, katalikų teologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis; VPU, mokytojo kvalifikacija psichologė; psichologijos mokytoja; anglų kalbos mokytoja; neformalusis ugdymas psichologas@rokai.kaunas.lm.lt
3 Giedrė Ašmonienė mokytoja LŽŪU, ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis; KTU, mokytojo profesinė kvalifikacija direktoriaus pavaduotoja ugdymui 8 37 43 60 36
4 Vitana Bakutienė vyresnioji mokytoja Panevėžio konservatorija, pradinės mokyklos mokytojo kvalifikacija; ŠU, edukologijos bakalauro laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija; ŠU, edukologijos magistro laipsnis pradinių klasių mokytoja  
5 Lina Baliukevičienė mokytoja metodininkė VPU, bendrojo lavinimo mokyklos istorijos, politologijos ir visuomenės mokslo mokytojo kvalifikacija istorijos mokytoja; pilietiškumo pagrindų mokytoja  
6 Rasa Baranauskaitė socialinė pedagogė LKKA, edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija; KTU, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis bibliotekos vedėja; neformalusis ugdymas biblioteka@rokai.kaunas.lm.lt
7 Vilma Barkauskienė mokytoja Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla, ikimokyklinių įstaigų auklėtojo kvalifikacija; Marijampolės kolegija, edukologijos profesinio bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija; MRU, edukologijos magistro laipsnis pradinių klasių mokytoja  
8 Laimutė Bekešienė vyresnioji socialinė pedagogė ŠU, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija; VPU, edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija socialinė pedagogė socialinis.pedagogas@rokai.kaunas.lm.lt
9 Rūta Buinickienė vyresnioji  mokytoja VPU, edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija; KTU, edukologijos magistro  kvalifikacinis laipsnis direktoriaus pavaduotoja ugdymui; neformalusis ugdymas pradinis.ugdymas@rokai.kaunas.lm.lt
8 37 43 60 36
10 Grasilda Celiešienė mokytoja metodininkė KU, vaikų auklėtojo bei pradžios mokyklos mokytojo kvalifikacinė kategorija; VDU, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis pradinių klasių mokytoja; neformalusis ugdymas  
11 Lina Čečinaitė mokytoja metodininkė LKKI edukologijos bakalauro laipsnis ir orientavimosi sporto trenerio kvalifikacija; LKKA sporto magistro laipsnis kūno kultūros mokytoja, neformalusis ugdymas  
12 Vilija Diedonienė mokytoja metodininkė; vyresnioji  mokytoja KTU, inžinieriaus statybininko kvalifikacija; VDU, technologijų  mokytojo kvalifikacija dailės mokytoja; technologijų mokytoja; neformalusis ugdymas  
13 Ramunė Dumbravienė Vyresnioji mokytoja ŠU, pradinio mokymo pedagogikos ir dailės mokytoja Pradinių klasių mokytoja  
14 Inga Graužinienė vyresnioji  mokytoja Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla, ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija; Aukštesnioji neakivaizdinė katechetų mokykla, vidurinių mokyklų tikybos ir etikos mokytojo kvalifikacija; ŠU, bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija; VDU edukologijos magistro laipsnis tikybos  mokytoja  
15 Indrė Gurnickienė mokytoja VDU, mokytojo profesinė kvalifikacija; VDU, etnologijos bakalauro laipsnis; VDU, etnologijos ir folkloristikos magistro laipsnis istorijos mokytoja; pilietiškumo pagrindų mokytoja  
16 Egidijus Jankūnas mokytojas ekspertas VU, filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikacija; KTU,  edukologijos magistro laipsnis lietuvių kalbos mokytojas  
17 Loreta Jankūnienė vyresnioji  mokytoja; mokytoja metodininkė VU, rusų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis; KTU, edukologijos  magistro kvalifikacinis laipsnis etikos mokytoja; rusų kalbos mokytoja  
18 Jadvyga Jokubauskienė logopedė metodininkė; specialioji pedagogė; vyresnioji mokytoja ŠU, pagalbinės mokyklos mokytojos ir logopedės, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogikos kvalifikacija logopedė; specialioji pedagogė; neformalusis ugdymas logopedas@rokai.kaunas.lm.lt
19 Giedrė Jonytė mokytoja VPU, biologijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija biologijos mokytoja; gamtos ir žmogaus mokytoja  
20 Daiva Klimavičienė mokytoja KPI, inžinierius-ekonomistas; KTU, edukologijos magistro laipsnis, diplomas su pagyrimu neformalusis ugdymas  
21 Loreta Kryževičienė mokytoja metodininkė VPU vidurinės mokyklos geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojos kvalifikacija geografijos mokytoja, neformalusis ugdymas  
22 Asta Kurienė mokytoja VU vokiečių filologijos bakalauro laipsnis, LEU mokytojo kvalifikacija vokiečių kalbos mokytoja  
23 Rima Latkauskaitė vyresnioji  mokytoja VU, Kauno humanitarinis fakultetas informacijos vadybininko kvalifikacija; ŠU, edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija pradinių klasių mokytoja  
24 Viktorija Masiliūnienė mokytoja metodininkė KU, choro vadovės, bendrojo lavinimo mokyklos muzikos mokytojos kvalifikacija; Lietuvos muzikos ir teatro akademija, muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija muzikos mokytoja, neformalusis ugdymas  
25 Rima Matakienė vyresnioji mokytoja VPU, chemijos ir taikomųjų darbų mokytoja; VDU, edukologijos magistras chemijos mokytoja  
26 Vanda Mažeikienė mokytoja ekspertė VU, filologo, dėstytojo kvalifikacija lietuvių kalbos mokytoja; neformalusis ugdymas  
27 Jolanta Monkuvienė mokytoja LEU, biologijos bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija; LSMU, gyvūnų mokslo magistro laipsnis. biologijos mokytoja; gamtos ir žmogaus mokytoja  
28 Modesta Motijauskienė mokytoja VDU anglų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis; VDU pedagogikos studijų programa ir mokytojo profesinė kvalifikacija anglų kalbos mokytoja  
29 Ričardas Paznokas Vyresnysis mokytojas VDU, technologijų mokytojas technologijų mokytojas  
30 Kristina Pažėrienė II vadybinė kategorija; mokytoja  metodininkė KU, vaikystės pedagogika, socialinė pedagogika; KU, TSI, anglų kalbos mokytojo kvalifikacija; KTU, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis direktorė direktore@rokai.kaunas.lm.lt
8 37 54 54 47
31 Berta Petrišaitė mokytoja Vilniaus kolegija, meno pedagogikos šokio profesinio bakalauro laipsnis ir  mokytojo kvalifikacija Šokio mokytoja; neformalusis ugdymas  
32 Virginija Praškevičiūtė mokytoja metodininkė ŠU, edukologijos bakalauras, mokytojo profesinė kvalifikacija pradinių klasių mokytoja; neformalusis ugdymas  
33 Rita Pociutė-Miliūnienė mokytoja KU, lietuvių k. ir literatūros mokytojo bei mokyklinio teatro režisieriaus profesinė kvalifikacija direktoriaus pavaduotoja ugdymui; neformalusis ugdymas neformalusis.ugdymas@rokai.kaunas.lm.lt
8 37 43 60 36
34 Milda Ramanauskaitė mokytoja LEU dalyko pedagogikos, anglų filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojos kvalifikacija anglų kalbos mokytoja
Gražina Rimkevičienė vyresnioji mokytoja VU, filologo, rusų kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikacija rusų kalbos mokytoja
36 Sigita Staškevičienė mokytoja metodininkė ŠPI, matematikos mokytojos kvalifikacija matematikos mokytoja  
37 Aušrutė Strigūnienė mokytoja metodininkė VU, biologo, biologijos dėstytojo kvalifikacija biologijos mokytoja; gamtos ir žmogaus mokytoja  
38 Artūras Sukovas mokytojas LKKA, sporto bakalauras neformalusis ugdymas  
39 Sandra Šimoniūtienė vyresnioji  mokytoja VU, filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis; KTU, mokytojo profesinė kvalifikacija lietuvių kalbos mokytoja; neformalusis ugdymas  
40 Rasa Tanenavičė vyresnioji  mokytoja ŠPI, socialinių mokslų bakalauro laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija pradinių klasių mokytoja  
41 Laimutė Vainilavičienė mokytoja  metodininkė VPU, vidurinės mokyklos fizikos mokytojos kvalifikacija fizikos mokytoja  
42 Vaida Valiuvienė vyresnioji  mokytoja; mokytoja  metodininkė VDU, ekonomikos ir informatikos mokytojo profesinė kvalifikacija; KTU, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis ekonomikos mokytoja  
43 Aistė Vaivilavičienė vyresnioji mokytoja VDU, anglų kalbos filologijos bakalauras; VDU, verslo administravimo magistras; VPU, pedagoginės ir psichologinės studijos anglų kalbos mokytoja  
44 Agnė Varžukienė mokytoja Marijampolės kolegija, pradinio ugdymo pedagogikos mokytojo profesinė kvalifikacija pradinių klasių mokytoja  
45 Laima Zailskienė mokytoja  metodininkė KTU, inžinieriaus matematiko kvalifikacija informacinių technologijų mokytoja; matematikos mokytoja; neformalusis ugdymas  
Atnaujinta: 2015-09-16

Kauno Rokų gimnazija
Kodas 191090841
Vijūnų g. 2, LT-46117 Kaunas
Tel./faks. (8 ~ 37) 43 60 36
El. p. gimnazija@rokai.kaunas.lm.lt