KAUNO ROKŲ GIMNAZIJA

Formalusis ugdymas

Kėlimo į aukštesnę klasę tvarka

Egzaminų laikymo mokykloje tvarka

Dalyko programos, dalyko kurso, dalyko modulio keitimo tvarka

Pažangos ir pasiekimų vertinimo bei mokinių tėvų informavimo tvarka

Namų darbų skyrimo principai

Savarankiškas mokinių mokymasis

Tėvų apeliavimo teisės

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Atnaujinta: 2016-02-25

Kauno Rokų gimnazija
Kodas 191090841
Vijūnų g. 2, LT-46117 Kaunas
Tel./faks. (8 ~ 37) 43 60 36
El. p. gimnazija@rokai.kaunas.lm.lt