KAUNO ROKŲ GIMNAZIJA

Socialinė parama

Socialinės paramos mokiniams (mokinių nemokamas maitinimas) skyrimas

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus 2015 m. vasario 17d. įsakymu Nr.62- 15 skiriama socialinė parama mokiniams (mokinių nemokamas maitinimas).

Socialinė parama mokiniams (mokinių nemokamas maitinimas) (toliau – nemokamas maitinimas) skiriamas vaikams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programas, išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas.

Mokinių nemokamas maitinimas neskiriamas vaikams, kurie mokosi ir pagal bendrojo lavinimo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat vaikams, kurie yra išlaikomi valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (153 Eur).

Savivaldybės tarybos nustatytais atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo ir kt.), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (204 Eur).

Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Prašymas-paraiška gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą (įgaliotinį).

Dokumentai, reikalingi mokinių nemokamam maitinimui gauti:
1. Prašymas – paraiška.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Vaiko gimimo liudijimas.
4. Pažymas apie pajamas (visų pajamas gaunančių šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio).
5. Santuokos liudijimas.
6. Mirties liudijimas.
7. Ištuokos liudijimas.
8. Kitus teisę gauti socialinę paramą mokiniams įrodančius dokumentus, nustatytus Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnyje, išskyrus duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens turimą turtą.
* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Dėl nemokamo maitinimo mokiniams skyrimo:
- nuo spalio 6 d. iki birželio 30 d. kreiptis į Socialinės paramos skyrių, Nemuno g. 29, 36 kab. (3a.) Tel. 20 97 42
- nuo liepos 1 d. iki spalio 5 d. kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į seniūniją, į Socialinės paramos skyriaus specialistą.

Seniūnijų adresai:
Aleksoto - Veiverių g. 132, tel. 39 11 78;
Centro - Šv. Gertrūdos g. 7, tel. 22 53 70;
Dainavos - V. Krėvės pr. 41 A, tel. 41 22 00;
Eigulių - P. Plechavičiaus g. 9 A, tel. 72 22 23;
Gričiupio - Chemijos g. 11, tel. 45 13 22;
Panemunės - Perlojos g. 74 40 89;
Petrašiūnų - R. Kalantos g. 57, tel. 37 06 45;
Šančių - A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. 34 04 52;
Šilainių - Baltų pr. 53, tel. 24 07 84;
Vilijampolės - Lampėdžių g. 10, tel. 26 02 48;
Žaliakalnio - Partizanų g. 5, tel. 33 19 61.

Dokumentai priimami:
I - III : 8 - 12 val., 13 - 17 val.
V: 8 - 12 val., 13 - 15.45 val.

Atnaujinta: 2015-09-17

Kauno Rokų gimnazija
Kodas 191090841
Vijūnų g. 2, LT-46117 Kaunas
Tel./faks. (8 ~ 37) 43 60 36
El. p. gimnazija@rokai.kaunas.lm.lt