KAUNO ROKŲ GIMNAZIJA

Gimnazijos istorija

Kauno Rokų vidurinė mokykla išaugo iš pradžios mokyklos: 1919 m. Kauno apskrities Aukštosios Panemunės Rokų kaime atidaryta pradinė mokykla. Jos ilgamečiai vedėjai buvo A. Valiūnas, V. Užkuraitytė-Rimienė, B. Paužaitė-Miniotienė, J. Gerulis, O. Nečiūnienė. Mokykla yra buvusi net penkiose Rokų kaimo vietose.

1968 m. prie Jiesios landšaftinio draustinio dešiniojo šlaito pastatyta Rokų aštuonmetė mokykla. Jos kontingentą sudarė Patamušėlio aštuonmetės, Rokų ir Rokelių pradinių mokyklų mokiniai bei dalis Kauno vidurinių mokyklų mokinių. Rokų aštuonmetei nuo 1968 m. iki 1978 m. vadovavo direktorius V. Čižikas.

1987 m. pastatytas priestatas su erdviais kabinetais, valgykla, didele sporto sale ir mokykla reorganizuota į Rokų vidurinę mokyklą.

Nuo 1981 m. iki 2011 m. mokyklai vadovavo direktorius S. Jucevičius.

2014 m. liepos 10 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-413 Kauno Rokų vidurinės mokyklos struktūra pertvarkyta ir pakeistas pavadinimas į Kauno Rokų gimnaziją.

Nuo 2012 m. Kauno Rokų gimnazijai vadovauja Kristina Pažėrienė.

Rokų mokyklą baigė buvęs Kauno apskrities viršininkas K. Starkevičius. Žinomi Rokų mokyklos mokiniai mokslininkai: L. Furmonavičius, V. Borutaitė, R. Micka, V.Staliūnaitė, V. Vaitiekūnaitė-Kaunelienė, E. Machtejevas, dailininkai: grafikė A. Onaitytė, tekstilininkės Z. Raudonikytė-Mateiča, R. Čepulytė-Jasutienė, keramikas A. Rinkevičius, sportininkai: V. Bičiulaitis, M. Belevičūtė.Rokų mokykloje dirbo žinomi muzikai – L. Ulevičius, V. Stulga, rašytojas P. Venclovas, kraštotyrininkas J. B. Tamulevičus.

Apie gimnaziją ir Rokų apylinkių istoriją daugiau galima sužinoti mokyklos edukacinėje Kudirkaičių ir Gustaitynės organizacijų erdvėje.

Atnaujinta: 2016-02-25

Kauno Rokų gimnazija
Kodas 191090841
Vijūnų g. 2, LT-46117 Kaunas
Tel./faks. (8 ~ 37) 43 60 36
El. p. gimnazija@rokai.kaunas.lm.lt