KAUNO ROKŲ GIMNAZIJA

Mėnesio veiklos planas

2018 m. vasario mėn. veiklos planas

Diena Savaitės diena Val. Vieta Renginio pavadinimas Atsakingas vadovas Vykdytojai Dalyviai
1-7 K-T   Biblioteka Mokinių verstų ir iliustruotų knygų paroda. R. Buinickienė R. Baranauskaitė III kl. mokiniai
1-28 K-T   Gimnazija Integruotas projektas „100 citatų Lietuvai“. R. Buinickienė E. Jankūnas,
V. Mažeikienė,
S. Šimoniūtienė,
R. Paznokas,
R. Baranauskaitė
5-8 ir I-IV kl. mokiniai ir bendruomenė
1-28 K-T   43-44 kab. Matematikos ir lietuvių k. konkursas „Uždavinys eilėraštyje“ susiję su Lietuvos valstybės istoriniais įvykiais, skirtas Lietuvos 100-čiui. R. Pociūtė-Miliūnienė V Mažeikienė,
S. Staškevičienė,
E.Jankūnas,
L.Zailskienė
5a kl. (5-10 kl. pageidaujantys mokiniai)
1-28 K-T   44 kab. Matematikos kūrybinių darbų „Matematika laisvai“ paroda. R. Buinickienė S. Staškevičienė 5a kl. mokiniai
1 K 9.00-10.00 40, 44 kab. Tarptautinio matematikos konkurso „PANGEA 2018“ I etapas. R. Buinickienė,
G. Ašmonienė
R. Latkauskaitė,
R. Dumbravienė,
V. Barauskienė,
L. Zailskienė,
S. Staškevičienė,
K. Ambrulaitienė
3-II kl. mokiniai
1 K 9.00-13.00 Gimnazija Netradicinio ugdymo diena - karjeros diena „VDU diena Kauno Rokų gimnazijoje“. R. Pociutė-Miliūnienė A. Andriuškienė,
S. Šimoniūtienė
5-8 ir I-IV kl. mokiniai, mokytojai
1 K 13.00 49  kab. Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės posėdis. G. Ašmonienė I. Graužinienė Metodinės grupės nariai
1 K 13.50 49 kab. Kauno arkivyskupijos bendrojo ugdymo mokyklų 2-12 klasių mokinių eilėraščių konkurso „Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį“ I etapas. R. Buinickienė I. Graužinienė Eilėraščių kūrėjai
2-28 Pn-T   47 kab. Draugiškas internetas SID2018. G. Ašmonienė V. Valiuvienė 5-8 ir I-III kl. mokiniai
2 Pn   47 kab. Atvira, integruota pamoka IT, etika „Darnaus vystymosi tikslai“. G.Ašmonienė V. Valiuvienė,
L.Jankūnienė
6 B kl.
2 P 10.00 Jonava Olimpinės kartos pedagogų ir mokinių mokymai. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė,
V. Masiliūnienė
L. Čečinaitė,
V. Masiliūnienė,
I. Narauskaitė,
M. Tuskevičiūtė
2 Pn 11:00 28 kab. 6 – 9 klasių anglų kalbos konkursas „Spelling Bee“. R. Buinickienė M.Motijauskienė, M.Ramanauskaitė, A. Vaivilavičienė 6 – 9 kl. mokiniai
2,6,9,13,27 Pn,
A
13.33,
12.05
17a kab. Prevencinės programos VEIK įgyvendinimas. R. Buinickienė A. Andriuškienė,
L. Bekešienė
5a ir 5b kl. mokinių grupė
3 Š 8.30 Jonava LTEAM olimpinis žiemos festivalis. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė  Gimnazijos mokiniai
5,
6
P.
A.
15.00 – 16.30 42 kab. Trišaliai pokalbiai. R. Buinickienė M.Motijauskienė 5a kl. mokiniai ir jų tėvai
6-9 A-Pn - Gimnazija Tarptautinė Saugesnio interneto diena 2018 m. R. Buinickienė L. Zailskienė,
V. Valiuvienė,
R. Baranauskaitė
5-8 ir I-IV kl. mokiniai
6;
9
A,
Pn
13.55,
08.55
25 kab. Integruota anglų kalbos pamoka Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti. R. Buinickienė A. Vaivilavičienė, M.Motijauskienė I kl. mokiniai
7-15 T-K - Biblioteka Meilės poezija Lietuvos poetų kūryboje. R. Buinickienė R. Baranauskaitė Bendruomenė
7 T 8-13 22 kab,
32 kab.
Projektas „Baltija“. R. Buinickienė Z. Volungevičienė,
V. Barauskienė
1a ir 3b kl. mokiniai
7 T 9.55 22 kab. Atvira pamoka „Lietuvos auksas - gintaras“ 3b klasėje. R. Buinickienė V. Barauskienė 3b kl. mokiniai
7 T 11.00 32 kab. Atvira pamoka „Gelbėjam Baltiją!“ 3b klasėje. R. Buinickienė Z. Volungevičienė 3b kl. mokiniai
7 T 13.00-19.00 22 kab. 3b klasė Trišaliai pokalbiai. R. Buinickienė V. Barauskienė 3b kl. mokiniai ir tėveliai
7 T 15.30 Marijampolė „Orientuojamės kitaip“. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė Orientavimosi sporto būrelio nariai
7 T   25, 27 kab. Bandomasis anglų kalbos lygio nustatymo testas. R. Buinickienė A.Vaivilavičienė, M.Ramanauskaitė II gim. kl. mokiniai
8 K 8.00-18.00 Gimnazijos erdvės Atvirų durų diena. R. Buinickienė R.Pociutė-Miliūnienė Gimnazijos bendruomenė
8 K 9.00 Vilniaus Litexpo parodų rūmai Ugdymas karjerai. Išvyka į Studijų parodą 2018. R. Pociutė Miliūnienė A. Andriuškienė 8, I-III kl. mokiniai
8 K 9.00-12.00 Aktų salė Atvira pradinių klasių integruota pasaulio pažinimo veikla „Pažinkime Lietuvą“. R. Pociutė-Miliūnienė R. Latkauskaitė 1-4 kl. mokiniai, mokytojai
8 K 9.00-12.00 Aktų salė Išvažiuojamoji edukacija: Viki‘lab laboratorija 1-4 klasių mokiniams. R. Pociutė-Miliūnienė Z. Volungevičienė 1-4 kl. mokiniai
8 K 18.00 31 kab. 1 b klasės mokinių tėvų susirinkimas ,,Vaiko savarankiškumo ugdymas.  I-ojo pusmečio pasiekimai“. R. Buinickienė G. Aleksynienė,  A. Andriuškienė 1b kl. mokinių tėvai
8 K 18.30 30 kab. Klasės tėvų susirinkimas ,,I pusmečio mokinių pasiekimai ir pažanga“. R. Buinickienė R. Tanenavičė 2b kl. mokinių tėvai
8 K 18.00 32 kab. 1a klasės tėvų susirinkimas „I-ojo pusmečio rezultatų aptarimas“. R. Buinickienė Z. Volungevičienė 3b kl. mokinių tėvai
8 K 18.00 25 kab. 6a mokinių ir tėvų susirinkimas. R. Buinickienė A. Vaivilavičienė 6a kl. mokiniai ir jų tėvai
9 Pn 8.55 -  9.40 44 kab. Interaktyvi -  integruota matematikos ir gamtos pažinimo pamoka „Skaitiniai reiškiniai ir gamtos pažinimas“. G. Ašmonienė J. Monkuvienė,
S. Staškevičienė
5a kl. mokiniai
9 Pn 9.00 27 kab. Bandomasis anglų kalbos kalbėjimo egzaminas abiturientams. R. Buinickienė M.Ramanauskaitė,
A.Vaivilavičienė
IV gim. kl. mokiniai
9 Pn 16.00 1 kab. 5-8, I-IVkl. Mokinių viktorina protų mūšis „Aš+Tu ir Valentinas“. R. Pociutė-Miliūnienė Mokinių taryba 5-8, I-IV kl. mokiniai
9 Pn 18.00 Valgykla Diskoteka „80-ųjų stiliumi“. R. Pociutė-Miliūnienė Mokinių taryba 5-8, I-IV kl. mokiniai
11 Š 11.00 Petrašiūnai Orientavimosi sporto varžybos Gajos sprintų taurė. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė Orientavimosi sporto būrelio nariai
12-16 P-Pn     Mokinių konkursas „SELFIE.LT“. R. Pociutė-Miliūnienė Mokinių taryba Pageidaujantys
12-23 - - Gimnazija Integruotas projektas „Kelionė Pinigų ir knygų pėdsakais Lietuvos sostinėje“. R. Buinickienė R. Baranauskaitė,
E. Jankūnas,
V. Valiuvienė
6-8 ir I-IV kl. mokiniai
12 P   II a. Mokinių darbų paroda „Dovana Lietuvai“. R. Pociutė-Miliūnienė V. Diedonienė II kl. mokinių darbai
12 P   Gimnazijos erdvės Instaliacija, skirta Lietuvos 100-mečiui paminėti. R. Pociutė-Miliūnienė V.Diedonienė,
L.Jankūnienė,
Mokinių taryba
Bendruomenė
12 P   27 kab. Atvira – integruota anglų kalbos ir matematikos pamoka 2kl. R. Buinickienė M.Ramanauskaitė,
V.Bakutienė
2a kl. mokiniai
12 P 9.55
11.00
12.05
Gimnazijos erdvės Integruota-interaktyvi istorijos-kūno kultūros pamoka „Orientuojamės Vasario 16-osios istorijos labirintuose“. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė,
A. Sukovas,
A. Beleškevičius
8, 6b, 6a, 5a kl. mokiniai
12 P 14.50 40 kab. Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės posėdis. G. Ašmonienė L. Zailskienė Metodinės grupės nariai
13 A 9.55-10.40 33 kab. Respublikinis  4 klasių mokinių lietuvių  kalbos diktanto konkursas „Rašau diktantą  2018“ I turas. R. Buinickienė R. Latkauskaitė,
R. Dumbravienė
4 kl. mokiniai
13 A 9.55 24 kab. Dailyraščio konkursas. R. Buinickienė V. Praškevičiūtė 1 – 4 kl. mokiniai
13 A 13.00 Sporto salė Kontrolinės krepšinio rungtynės Rokų gimnazija - Perkūno krepšinio sporto mokyklos 2001-2 komanda. R. Pociutė-Miliūnienė A. Sukovas 5-12 klasių mokiniai
14 T   Gimnazijos erdvės „Aš+Tu ir Valentinas“. R. Pociutė-Miliūnienė Mokinių taryba 1-8, I-IV kl. mokiniai
14 T 8.55
11.00
12.05
Gimnazijos erdvės Integruota-interaktyvi istorijos-kūno kultūros pamoka „Orientuojamės Vasario 16-osios istorijos labirintuose“. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė,
A. Sukovas,
A. Beleškevičius
7a, 5b, 7b kl. mokiniai
15-28 K-T   48 kabinetas Kūrybinių darbų parodėlė „Rašau Lietuvos vardą“. R. Buinickienė J. Jokubauskienė 1-6 kl. mokiniai, lankantys kalbos ugdymo pratybas
15 K 8.00 24 kab. Viktorina „Mes – Lietuvos ateitis“. R. Buinickienė V. Praškevičiūtė 3a kl. mokiniai
15 K 8.55 3 kab. (Planšečių klasė) Tarpklasinė interaktyvi viktorina „ Ką žinai apie Lietuvą, trečioke? “. R. Buinickienė V. Praškevičiūtė,
V. Barauskienė,
R. Latkauskaitė
3a, 3b, 4a,  klasės mokiniai
15 K 12.05-12.50 3 kab. Viktorinos „Irkis į gilumą“,  II etapas  4 klasės mokiniams. R. Buinickienė I. Graužinienė 4 kl. mokinių komandos
15 K 13.55 17a kab. Ugdymas karjerai. Pykčio kontroliavimo programa I gimnazinėje klasėje. I grupė R. Pociutė-Miliūnienė A. Andriuškienė,
R. Matakienė
I gimnazinės kl. mokiniai
17 T 14.00 47 kab. Socialinių mokslų metodinės grupės posėdis. G. Ašmonienė V. Valiuvienė Metodinės grupės nariai
19 P 10.00 16 kab. Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės posėdis. R. Pociutė-Miliūnienė V. Diedonienė Metodinės grupės nariai
19-21 P-T   Marijampolė Mokomoji orientavimosi sporto stovykla R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė Orientavimosi sporto būrelio nariai
20 A   II a. foje Dailės olimpiados I turas. R. Pociutė-Miliūnienė V. Diedonienė,
L. Jankūnienė
III kl. mokinių darbai
20 A 18.00 47 kab. Trišaliai pokalbiai II B kl. G. Ašmonienė V. Valiuvienė IIb kl. mokiniai ir jų tėvai
21 T 10.00 Panevėžys Tarptautinė mokslinė-teorinė konferencija „Gamtamokslinis XXI a. mokykloje“ R. Buinickienė R. Latkauskaitė,
V. Bakutienė,
V. Barauskienė,
Z. Volungevičienė
 
22 K 9 3 kab. Respublikinis projektas „Skiriu atkurtos Lietuvos 100-mečiui“. R. Buinickienė V. Barauskienė 3b kl. mokiniai ir 5 Lietuvos mokyklos
22 K 10.00 33 kab. Pradinių klasių metodinės grupės posėdis. R. Buinickienė R. Latkauskaitė Metodinės grupės nariai
22 K 10.00 40 kab. Mokytojų tarybos posėdis. R. Buinickienė G. Ašmonienė,
R. Pociutė-Miliūnienė
Mokytojai
23 Pn 9-18 Vilnius Edukacinė išvyka į Vilniaus Knygų mugę ir Pinigų muziejų. R. Buinickienė R. Baranauskaitė,
E. Jankūnas
6-8 ir I-IV kl. mokiniai ir mokytojai
23 Pn     Tarptautinis „Perspektyviausio verslo lyderio“ konkursas BONUS. G.Ašmonienė V. Valiuvienė II kl. mokiniai
23 Pn 18.30 Gimnazijos erdvės V gimnazinės laidos „Šimtadienio“ šventė. R. Buinickienė R.Pociutė-Miliūnienė,
L. Zailskienė,
K. Ambrulaitienė
IV kl. mokiniai ir jų tėvai
26 P 9.55-11.35 30 kab.
31 kab.
1a ir 1b pramoga ,,Zuikių šimtadienis“. R. Buinickienė Z. Volungevičienė, G. Aleksynienė 1 4 kl. mokiniai, mokytojos, muzikos mokytoja
26-27 P-A 47 kab. Integruota IT, fizikos pamoka „Elektromagnetinių bangų skalė“. G. Ašmonienė V. Valiuvienė,
L. Vainilavičienė
IIa, IIb kl.
26-28 P-T 8.00-15.00 Gimnazijos erdvės Gustaitynės vaikų savaitė (viktorina iš Rokų kraštotyros). R.Pociutė-Miliūnienė V.Mažeikienė,
E.Jankūnas,
S.Šimoniūtienė,
L.Jankūnienė,
I.Graužinienė
1- 4, 5-8, I- IV kl. mokiniai
27 A 13.55   Tarptautinė video konferencija Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti „Lietuva kviečia“ Rūta Buinickienė R. Pociūtė-Miliūnienė,
S. Šimoniūtienė,
M. Motijauskienė,
A. Vaivilavičienė
I kl. mokiniai ir Zespol Szkol Dywitach Lenkija I klasės mokiniai
28 T 9.00 Kauno „Aušros“ gimnazija Lietuvos mokinių Ekonomikos ir verslo olimpiados regioninis etapas. G. Ašmonienė V. Valiuvienė III kl. mokiniai
28 T   47 kab. Integruota IT, fizikos pamoka „Gamtos reiškiniai“. G.Ašmonienė V. Valiuvienė, L.Vainilavičienė 7b kl.
28 T   Sporto salė Tarpklasinės tinklinio varžybos. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė,
A. Sukovas
8, I-IV kl. mokiniai
28 T 18.00 Sporto salė Šeimų sportinės žaidynės. R. Buinickienė V. Praškevičiūtė 3a kl. mokiniai, šeimos nariai
Bus vykdoma:
Pamokų ir neformalaus ugdymo užsiėmimų stebėsena:
Uždavinio formulavimas ir refleksija pamokoje.
Atnaujinta: 2018-02-01

Kauno Rokų gimnazija
Kodas 191090841
Vijūnų g. 2, LT-46117 Kaunas
Tel./faks. (8 ~ 37) 43 60 36
El. p. gimnazija@rokai.kaunas.lm.lt