KAUNO ROKŲ GIMNAZIJA

Mėnesio veiklos planas

2017 m. lapkričio mėn. veiklos planas

Diena Savaitės diena Val. Vieta Renginio pavadinimas Atsakingas vadovas Vykdytojai Dalyviai
2-10 Biblioteka Informacinė-bibliografinė paroda, skirta Maironio gimimo metinėms. R. Buinickienė R. Baranauskaitė Bendruomenė
2 K 10 16 kab. Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės posėdis. R. Pociutė-Miliūnienė V. Diedonienė Grupės nariai
3 Pn  9.00 47 kab. Socialinių mokslų metodinės grupės posėdis. G. Ašmonienė V. Valiuvienė Metodinės grupės nariai
6 P 13.00 22 kab. Popietė skirta pyragų dienai paminėti R. Buinickienė V. Barauskienė 3b kl. mokiniai
6-10 P-Pn     Socialinio plano pildymas. R. Buinickienė Klasių vadovai,
L.Bekešienė
 
6-10 P-Pn   Biblioteka Tarptautinio knygų skirtukų keitimosi projekto įgyvendinimas ir skirtukų paroda. R. Buinickienė R. Baranauskaitė,
V.Valiuvienė
II klasės mokiniai
6, 8, 13,15, 20, 27, 29 P, T 13.55   VEIK prevencinės programos diegimas gimnazijoje. Grupiniai užsiėmimai 5 klasių mokiniams. R. Buinickienė A. Andriuškienė,
L. Bekešienė
Tikslinė 5 klasių mokinių grupė
6-30     Biblioteka Bibliografinė pamoka. R. Buinickienė R. Baranauskaitė,
M. Ramanauskaitė,
M. Motijauskienė
5a ir 5b klasės mokiniai
6-30 K 8.00-9.40 47 kab. Projekto  „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ įgyvendinimas. R. Buinickienė Darbo grupė 5-IV klasių mokiniai ir mokytojai
6-30     40, 47 kab. Code Week savaitės renginių veiklų taikymas IT, matematikos, ekonomikos ir verslo pamokose. G. Ašmonienė L. Zailskienė,
V. Valiuvienė
8-IV klasių mokiniai
7 T 13.00 3 kab. IKT matematikos pamokoje „Sveikųjų skaičių karalystėje“. R. Buinickienė K. Ambrulaitienė 5 b klasės mokiniai
7 A 13.00 KTU Vaižganto progimnazija Kauno miesto mokyklų žaidynių II etapo kvadrato varžybos su mergaičių rinktine. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė,
A. Sukovas
5-6 klasių mergaičių rinktinė
7-8 T-K 13.00-14.00 Maironio muziejus Edukacinė išvyka – pamoka, skirta paminėti Maironio gimimo metines. R. Buinickienė R. Baranauskaitė,
V. Mažeikienė
6a ir 6b klasių mokiniai
7-10 A-Pn   Gimnazijos erdvės Tarptautinio Erasmus+ projekto „Literacy Education through Teaching Effective Reading Strategies (LETTERS)“ mokytojų parengiamasis susitikimas. Mokyklų atstovai: Kauno Rokų gimnazija (Lietuva), Colegiul National „Vasile Alecsandri“ Galati (Rumunija), Istituto Tecnico Tecnologico G. Malafarina (Italija). R. Pociutė-Miliūnienė S. Šimoniūtienė Darbo grupės nariai
8-10 T-Pn     Socialinė akcija pradinių klasių mokiniams „Gatvėje būk saugus“. R. Buinickienė S. Vingienė 1-4 klasės
8 8.00 3 kab. Integruota matematikos, informatikos ir geografijos pamoka 7 klasėje  „Kelionė po teigiamų ir neigiamų skaičių šalį“. R.Buinickienė K. Ambrulaitienė,
L. Kryževičienė
7 b klasės mokiniai
8 T 14.40 40 kab. Mokytojų tarybos posėdis. R. Buinickienė G. Ašmonienė,
R. Pociutė-Miliūnienė
Mokytojai
8 T 18.00 Valgykla Visuotinis mokinių tėvų susirinkimas. R. Buinickienė G. Ašmonienė,
R. Pociutė-Miliūnienė
Gimnazijos pedagogai, mokinių tėvai
8 T 19.00 40 kab. Gimnazijos tarybos posėdis. J. Saverienė   Tarybos nariai
8 T 19.00 41 kab. 7b klasės tėvų susirinkimas. R. Pociutė-Miliūnienė J. Monkuvienė Mokinių tėvai
8-13 T - 13 - 24 kab. Integruota projektinė lietuvių kalbos, matematikos, dailės ir technologijų veikla, skirta šv. Martyno  dienai „Seku seku pasaką“. R. Buinickienė V. Praškevičiūtė 3a klasės mokiniai
9 K 10.00 Kauno miesto savivaldybės didžioji salė Projekto „Nepamiršk parašiuto“ I protų mūšio etapas. R. Pociutė-Miliūnienė A. Beleškevičius III-IV kl. mokiniai
9 K 11.00 7 Ugdymas karjerai. Studijų užsienyje pristatymas. R. Pociutė-Miliūnienė A. Andriuškienė,
I. Kubiliutė, fox.lt konsultantė
IV ir III gimnazinių klasių mokiniai
9-13 P-Pn   40, 47 kab. IT konkursas BEBRAS  G. Ašmonienė V. Valiuvienė,
L. Zailskienė
1-IV kl. mokiniai
9,16, 23,30 K 13.55 17a Ugdymas karjerai. Pykčio kontroliavimo programos įgyvendinimas I gimnazinėje klasėje. R. Pociutė-Miliūnienė A. Andriuškienė,
R. Matakienė
I gimnazinės klasės mokiniai
10 Pn Gimnazijos erdvės Pyragų diena. R. Pociutė-Miliūnienė Mokinių taryba 1-8, I-IV kl. mokiniai
10 Pn 12.00 31 kab. Integruota pasaulio pažinimo ir dailės pamoka ,,Sveikatos karuselėje“. R. Buinickienė G. Aleksynienė,
Z. Volungevičienė
1a ir 1b klasės mokiniai
10 Pn 12.00 Šančių daugiafunkcis centras Kauno miesto mokyklų žaidynių I etapo futbolo varžybos mergaičių rinktine. R. Pociutė-Miliūnienė A. Sukovas Mergaičių rinktinė 10 mokinių
10 Pn 13.00   Socialinė akcija „Nerūkyk ir būk madingas“ R. Buinickienė L. Bekešienė 7-8 klasės
13-17 P-Pn   Gimnazijos erdvės Tarpklasinės badmintono varžybos. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė,
A. Sukovas
5-12 klasių mokiniai
14 A 9.00 40 kab. Informatikos olimpiada, I etapas. G. Ašmonienė L. Zailskienė,
V. Valiuvienė
I-IV klasių mokiniai
14 A 13.00 A. Stulginskio universitetas Tarptautinė verslumo savaitės renginys  MMB mugė konkursas. G. Ašmonienė V. Valiuvienė III-IV kl. mokiniai
14 A 13.00 “Vyturio“ gimnazija Kauno miesto mokyklų žaidynių kvadrato II etapo varžybos su 2007 m. ir jaunesniais. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė,
A. Sukovas
3-4 klasių 12 mokinių
14 A 16.00 17a Vaiko gerovės komisijos posėdis. R. Buinickienė VGK nariai Kviesti mokiniai
15 T 9.00 2 kab. 8 kl. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo Socialinių mokslų bandomasis testas. G. Ašmonienė A. Beleškevičius,
L. Kryževičienė
8 kl. mokiniai
16 K   Mokykla Pasaulinės tolerancijos dienos minėjimas. R. Pociutė-Miliūnienė Darbo grupė 1-8 ir I-IV kl. mokiniai, pedagogai
16 K Foje 5-6 kl. mokinių dailės darbų paroda „Spalvotas ruduo“. R. Pociutė-Miliūnienė V. Diedonienė 5-6 kl. mokiniai
16 K 13.00 22 kab. Integruota pasaulio pažinimo pamoka tarptautinei tolerancijos dienai paminėti R. Buinickienė V. Barauskienė 3b kl. mokiniai
16 K 14.00 -18.30 31 kab. 1 b klasės ,,Trišaliai pokalbiai“. R. Buinickienė G. Aleksynienė 1b klasės mokiniai ir tėvai
17 Pn 13 Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje Konkurso „Fair Play sporte ir gyvenime“. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė 6-7 klasių 9 mokiniai
17 P 17.00 41 kab. Filmų vakaras skirtas tarptautinei tolerancijos dienai paminėti. R. Pociutė-Miliūnienė J. Monkuvienė 7b klasės mokiniai
18 Š 11.00 Sabonio krepšinio centras "Sportuojanti mergaitė-būsima olimpietė!". R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė 9-12 klasių 6 mergaitės
19 S 12.00 Vilniaus senamiestis Vilniaus OS sprintų taurė. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė Orientavimosi sporto būrelio nariai
20 P 12.00 Dainavos jaunimo centras Ugdymas karjerai. Dalyvavimas renginyje „Neatidėliok svajonių (kaip įveikti mokyklines baimes)“. R. Pociutė-Miliūnienė A. Andriuškienė 10 mokinių grupė  (I-IV gimnazinių klasių mokiniai)
20 P 14.40 40 Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės posėdis. G. Ašmonienė L. Zailskienė Metodinės grupės nariai
20-24 P-Pn   Mokykla 5 klasių mokinių adaptacijos tyrimas. R. Buinickienė A. Andriuškienė 5 klasių mokiniai
22 K 12.00 47 kab. Renginys iš projekto apie Profesinio mokymo​ ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimą. G. Ašmonienė V. Valiuvienė II-IV kl. mokiniai
22 T 12.30 Maironio universitetinės gimnazija Kauno miesto mokyklų svarsčių kilnojimo varžybos. R. Pociutė-Miliūnienė A. Sukovas 8 mokyklos mokiniai
22 T 13.00 33 kab. Pradinių klasių metodinės grupės posėdis R. Buinickienė R. Latkauskaitė Metodinės grupės nariai
22 T 14.00 3 kab. Olympis 2017. G. Ašmonienė Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės nariai 5-8 kl. Ir I – IV klasių moksleiviai
23 K 13.50 49  kab. Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės posėdis. R. Buinickienė I. Graužinienė Metodinės grupės nariai
23 K   Panemunės ugdymo įstaigos Netradicinio ugdymo diena – socialinė akcija „Bendraukime“. R. Buinickienė R. Pociutė-Miliūnienė 5-8, I-IV kl. mokiniai
23,24 K -Pn 15.00 32, 33
L/d „Rokutis“
Džiaugsmo valandėlė „Kakė Makė ieško draugų!“ R. Pociutė-Miliūnienė V. Barauskienė 1a, 1b, 3b kl. mokiniai, priešmokyklinės darželio grupės vaikai
24 Pn Gimnazijos erdvės Draugo diena. R. Pociutė-Miliūnienė Mokinių taryba Gimnazijos bendruomenė
24 Pn 10.00 22 kab. Spalvoto meduolio diena  mūsų klasėje. Integruota veikla dailės ir technologijų pamokoje. R. Buinickienė V. Barauskienė 3b kl. mokiniai
24-30 Pn-K   Biblioteka Informacinė-bibliografinė paroda, skirta Antano Baranausko mirimo metinėms. R. Buinickienė R. Baranauskaitė Bendruomenė
28 A 13.00 24 kab. Žinių ir mąstymo žaidimas „Protų mūšis -1“. R. Buinickienė V. Praškevičiūtė 3a klasės mokiniai
29 T 13.00 22 kab. Integruotos lietuvių k., muzikos, dailės ir  technologijų veiklos skirtos draugo dienai paminėti. R. Buinickienė V. Barauskienė 3b kl. mokiniai
30 K 13.00 V. salė Kauno miesto pradinių klasių specialiųjų poreikių mokinių projekto „Kalbinukų šventė: seku, seku pasaką 2017“ pristatymas. R. Buinickienė J. Jokubauskienė,
darbo grupė
Kauno miesto III-ojo mikrorajono  mokyklų logopedai, specialieji pedagogai, mokinių komandos
30 K 14.00 Gimnazijos erdvės Protų mūšis- viktorina " Lietuvos piliakalniai- garbingos praeities liudininkai". R. Pociutė-Miliūnienė L. Baliukevičienė,
A. Beleškevičius,
E. Ramanciuškas,
V. Diedonienė,
V. Masiliūnienė
Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 kl. mokiniai
30 K 14.00 -18.30 32 kab. 1 a klasės ,,Trišaliai pokalbiai“. R. Buinickienė Z. Volungevičienė 1a klasės mokiniai ir tėvai
Bus vykdoma:
Pamokų ir neformalaus ugdymo užsiėmimų stebėsena:
Mokinių rezultatų panaudojimas planuojant ugdymo procesą. Vertinimo kriterijai.
Atnaujinta: 2017-11-01

Kauno Rokų gimnazija
Kodas 191090841
Vijūnų g. 2, LT-46117 Kaunas
Tel./faks. (8 ~ 37) 43 60 36
El. p. gimnazija@rokai.kaunas.lm.lt