KAUNO ROKŲ GIMNAZIJA

Mėnesio veiklos planas

2018 m. birželio mėn. veiklos planas

Diena Savaitės diena Val. Vieta Renginio pavadinimas Atsakingas vadovas Vykdytojai Dalyviai
1 P 8.00-16.00 Kaunas Dieninė mokinių stovykla „Olimpinis kaimelis“ R. Pociūtė-Miliūnienė R. Pociūtė-Miliūnienė,
L. Čečinaitė,
V. Diedonienė,
L. Jankūnienė,
A. Andriuškienė,
L. Bekešienė
Kauno miesto 6 mokyklų 6 mokiniai, savanoriai
1 P IIa. koridorius III klasės mokinio V. Kliševičiaus dailės kūrybinių darbų paroda „Akimirkos“. R. Pociūtė-Miliūnienė V. Diedonienė III kl.
2 Š 8.00-17.00 Panevėžys Olimpinė diena R. Pociūtė-Miliūnienė R. Pociūtė-Miliūnienė,
L. Čečinaitė
Kauno miesto 6 mokyklų 6 mokiniai, savanoriai
1-14 Pn-K 9.00-12.00 Mokyklos erdvės Vasaros stovyklėlė „Aš, tikrai myliu Lietuvą“. R. Buinickienė Mokyklos pedagogų bendruomenė Pradinių klasių mokiniai
2 Š 10.00 Kauno raj. Jadagoniai 4a klasės išleistuvės „Orientacinis žygis“. R. Pociutė-Miliūnienė R. Latkauskaitė 4a kl. mokiniai ir jų tėveliai
4-9 P-Š   Vilnius Tarptautinis Lietuvos ir Lenkijos fondo jaunimo mainų projektas „Common History Unites“ („Bendra istorija vienija“). R. Pociutė-Miliūnienė S. Šimoniūtienė,
L. Jankūnienė,
A. Beleškevičius,
M. Ramanauskaitė,
M. Motijauskienė,
A. Vaivilaviečienė,
L. Zailskienė,
B. Janulevičienė
I gim. klasės mokiniai (tikslinė grupė)
4 P 9.00 26 kab. Trišaliai pokalbiai. R. Buinickienė M. Motijauskienė 5a klasės mokiniai ir tėvai
5 A 8.00-16.00 Lazdijai Projektas KUBAS veikla 1.1.4 „Mokymosi mokytis festivalio uždarymo renginys“. R. Pociutė-Miliūnienė K. Ambrulaitienė,
S. Staškevičienė
7a, 7b kl. mokiniai
5 A 14.00 47 kab. „Office 365 panaudojimo mokykloje praktiniai pavyzdžiai“. Konsultuoja – mokyt. met. V. Valiuvienė.(3 prioritetas.) R. Buinickienė I. Teresienė,
Tel. (8 37) 32 41 58
Rokų g-jos mokytojai
5 A 14.50 26 kab. Trišaliai pokalbiai. R. Buinickienė M. Motijauskienė 5a klasės mokiniai ir tėvai
5 A 16.00 Gričiupis Orientavimosi sporto renginys „Sportuok miške“ R. Pociūtė-Miliūnienė L. Čečinaitė Orientavimosi sporto būrelio nariai
5,6,7 A, T, K   25 kab. Trišaliai pokalbiai. R. Buinickienė A. Vaivilavičienė 6a klasės mokiniai ir tėvai
6 T Nuo 9.00 Direktoriaus kabinetas Metiniai pokalbiai su pradinių klasių mokytojais. R. Buinickienė G.Ašmonienė, R.Pociutė-Miliūnienė Pradinių klasių mokytojai
6 T 14.00 47 kab. Socialinių mokslų metodinės grupės posėdis. G. Ašmonienė V. Valiuvienė Metodinės grupės nariai
6 T 17.00-19.00 30 kab. Trišaliai-individualūs pokalbiai R. Buinickienė R. Tanenavičė 2 b klasės mokiniai  ir jų tėvai
7-8 K-Pn 8.00 Aktų salė Projektas KUBAS veikla „Skaičių fiesta“. R. Pociutė-Miliūnienė L. Zailskienė 7a, 7b kl. mokiniai
7 K 8.00 Direktoriaus kabinetas Atestacinės komisijos posėdis. R. Buinickienė   Atestacinės komisijos nariai
7 K 12.15 22 kab. VGK posėdis. Švietimo pagalbos efektyvumo ir II pusmečio 1-4 klasių mokinių, turinčių SUP, ugdymosi pasiekimų analizė. R. Buinickienė J. Jokubauskienė,
V. Barauskienė
Klasių vadovai, mokytojai, ugdantys 1-4 klasių mokinius, turinčius SUP, pageidaujantys tėvai.
7 K 14.40 49 kab. Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės posėdis. R. Buinickienė I. Graužinienė Metodinės grupės nariai
7 K 16.00 Panemunė Orientavimosi sporto renginys „Orientyras“. R. Pociūtė-Miliūnienė L. Čečinaitė Orientavimosi sporto būrelio nariai
11-15 P-Pn 13.00-19.00 49 kab. Trišaliai pokalbiai. R. Buinickienė S. Šimoniūtienė IIa gim. klasės mokiniai ir tėvai
11 P   Biblioteka Paroda, skirta Č. L. Kerolio 120-osioms mirimo metinėms paminėti. R. Buinickienė R. Baranauskaitė Bendruomenė
11 P   Biblioteka Paroda, skirta G. Petkevičiūtės-Bitės 75-osioms mirimo metinėms paminėti. R. Buinickienė R. Baranauskaitė Bendruomenė
11 P 18.00 23 kab. Būsimų pirmų klasių mokinių tėvelių susirinkimas. R. Buinickienė R. Dumbravienė Būsimų pirmų klasių tėveliai
11-15 P-Pn     Integruoto ugdymo savaitė „10 maršrutų po Rokus ir Kauno apylinkes“. R.Buinickienė R.Pociutė-Miliūnienė Gimnazijos bendruomenė
11-15 P-Pn     Projektas KUBAS „Integruota matematinio ugdymo savaitė“. R. Pociutė-Miliūnienė L. Jankūnienė, K.Ambrulaitienė, S.Staškevičienė Gimnazijos bendruomenė
12 A 14.40 40 kab. Metodinės tarybos posėdis. G. Ašmonienė V. Diedonienė Metodinės tarybos nariai
12 A 16.00 Šilainiai Orientavimosi sporto renginys „Sportuok miške“. R. Pociūtė-Miliūnienė L. Čečinaitė Orientavimosi sporto būrelio nariai
13 T 8.00   Išvyka į Anykščių apylinkes. R. Pociūtė-Miliūnienė A. Vaivilavičienė,
M.Ramanauskaitė
6a ir 5b mokiniai
14 K 13.00 22 kab. VGK posėdis. Švietimo pagalbos efektyvumo ir II pusmečio 5-10 klasių mokinių, turinčių SUP, ugdymosi pasiekimų analizė. R. Buinickienė J. Jokubauskienė,
V. Barauskienė
Mokytojai, ugdantys 5-10 klasių mokinius, turinčius SUP, pageidaujantys tėvai.
14 K 13.00 K. Griniaus progimnazija, Šiaurės pr. 97 Respublikinė visų dalykų mokytojų, mokyklų vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų konferencija „AŠ MOKAU INOVATYVIAI“. .(3 prioritetas.) G. Ašmonienė S. Šimanauskas,
L. Jurevičienė,
E. Rabizaitė,
V. Šarauskienė,
L. Dubinskienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Mokytojai
14 K 14.45 16 kab. Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės posėdis. R. Pociutė-Miliūnienė V. Diedonienė Metodinės grupės nariai
15 P   Biblioteka Paroda, skirta E. M. Remarko 120osioms gimimo metinėms paminėti. R. Buinickienė R. Baranauskaitė Bendruomenė
15 Pn 9.00 33 kab. Pradinių klasių metodinės grupės  posėdis. R. Buinickienė R. Latkauskaitė Metodinės grupės nariai
18-22 P-Pn   Gimnazija Vadovėlių patikra. R. Buinickienė R. Baranauskaitė Mokytojai
18 P 10.00 25 kab. Užsienio kalbų metodinės grupės posėdis. R. Buinickienė A. Vaivilavičienė Užsienio kalbų mokytojai
18 P 19.00 Gimnazija Pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimų įteikimai. R. Buinickienė V. Valiuvienė Mokiniai, tėvai, mokytojai
19 A Nuo 12.00 Direktoriaus kabinetas Metiniai pokalbiai mokytojais. R. Buinickienė G. Ašmonienė,
R. Pociutė-Miliūnienė
Kviesti mokytojai (pagal sąrašą)
19 A 14.40 40 kab. Mokytojų tarybos posėdis. R. Buinickienė G. Ašmonienė,
R. Pociutė-Miliūnienė
Gimnazijos pedagogai
20 T   Skaitykla Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimo posėdis. R. Buinickienė Darbo grupė Mokytojai
20 T Nuo 8.15 Direktoriaus kabinetas Metiniai pokalbiai mokytojais (gimtosios kalbos, dorinio ugdymo, tiksliųjų ir gamtos mokslų). R. Buinickienė G.Ašmonienė,
R.Pociutė-Miliūnienė
Kviesti mokytojai
22 Pn 9.00 Zalensų sodyba, Dubysos g. 10, Padubysio km., Kauno r. „Turizmo svarba Lietuvos ekonomikai: projekcijos iki 2025 m.“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. G. Ašmonienė KPKC, Kauno m. ekonomikos būrelis Kauno m. ekonomikos ir verslumo mokytojai
22 Pn 11.00 40 kab. Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės posėdis. G. Ašmonienė L. Zailskienė Metodinės grupės nariai
Bus vykdoma:
Pamokų ir neformalaus ugdymo užsiėmimų stebėsena.
Atnaujinta: 2018-06-04

Kauno Rokų gimnazija
Kodas 191090841
Vijūnų g. 2, LT-46117 Kaunas
Tel./faks. (8 ~ 37) 43 60 36
El. p. gimnazija@rokai.kaunas.lm.lt