KAUNO ROKŲ GIMNAZIJA

Mėnesio veiklos planas

2017 m. rugsėjo mėn. veiklos planas

Diena Savaitės diena Val. Vieta Renginio pavadinimas Atsakingas vadovas Vykdytojai Dalyviai
1-7 Pn-K   Biblioteka Naujų metodinių knygų paroda. R. Buinickienė R. Baranauskaitė Bendruomenė
1-30     KTU Tarptautinis „Perspektyviausio verslo lyderio“ konkursas BONUS. G. Ašmonienė V. Valiuvienė 9-12 kl. mokiniai
1-30       Respublikinis festivalis " Piliakalnių Lietuva", kūrybinis konkursas moksleiviams. R. Pociutė-Miliūnienė L. Baliukevičienė 7a kl. , III kl. mokiniai
2 Š 10-19 Dubysos regioninis parkas Sportinė – pažintinė veikla „Pažink Lietuvą“. Plaukimas plaustais Dubysos upe. R. Buinickienė V. Praškevičiūtė 3a kl. mokiniai, mokinių tėvai
4 P   II a. koridorius I-II klasių mokinių kūrybinių darbų paroda. R. Pociutė-Miliūnienė V. Diedonienė,
L. Jankūnienė
I-II kl. mokiniai
4-5 P-A 8.00-12.00 Gimnazijos erdvės Bendruomenės auginimo dirbtuvės R.Buinickienė R. Pociutė-Miliūnienė,
darbo grupė
Gimnazijos bendruomenė
4-14 Pr-K   Pradinių kasių, 48 kabinetai Mokinių kalbos vertinimas. Grupių kalbos korekcijai komplektavimas. R. Buinickienė J. Jokubauskienė 1-4 kl., naujai atvykę kitų klasių mokiniai.
5 A 13.00 22 kab. Popietė „Susipažinkime, MES – 3B klasė !“. R. Buinickienė V.  Barauskienė 3b kl. mokiniai
5 A 13.00   Klasių vadovų posėdis R. Buinickienė R. Pociutė-Miliūnienė Klasių vadovai
5 A  13.55 47 kab. Socialinių mokslų metodinės grupės posėdis. G. Ašmonienė V. Valiuvienė Metodinės grupės nariai
5 A 16.00 Vytauto parkas Orientavimosi sporto varžybos „Sportuok miške“. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė Orientavimosi sporto būrelio nariai
6 T   Gimnazijos erdvės Dailės būrelio mokinių kūrybinių darbų paroda „Natiurmorto interpretacijos“. R. Pociutė-Miliūnienė V. Diedonienė,
L. Jankūnienė
5-III kl. mokiniai
6 T 18 33 kab. Tėvų susirinkimas. R. Buinickienė R. Latkauskaitė 4a kl. mokinių tėvai
7 K 13.40 Kab. Nr. 16 Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės posėdis. R. Pociutė-Miliūnienė V. Diedonienė Metodinės grupės nariai
7 K 15.00 Londonas, Jonavos raj. Orientavimosi sporto varžybos „Orientyras“. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė Orientavimosi sporto būrelio nariai
7 K 14.45 17A kabinetas Vaiko gerovės komisijos posėdis. Naujai atvykusių mokytojų supažindinimas su specialiųjų poreikių mokiniais. R. Buinickienė J. Jokubauskienė,
A. Andriuškienė,
L. Bekešienė
Naujai atvykę  mokytojai bei pageidaujantys, kurie dirba su specialiųjų poreikių mokiniais.
11-13 Pr-T 8.55-9.40 24 kab. Diagnostiniai lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, matematikos testai. R. Buinickienė V .Praškevičiūtė 3a kl. mokiniai
11-22 Pr-Pn   37 kabinetas 8 klasės trišaliai pokalbiai. R. Buinickienė E. Jankūnas 8 kl. mokiniai, jų tėvai, auklėtojas
11-28 -   Biblioteka Literatūrinė, informacinė paroda skirta Lazdynų Pelėdos gimimo ir mirties metinėms paminėti. R. Buinickienė R. Baranauskaitė Bendruomenė
12 A 9.00 Rokai – Šiluva - Rokai Edukacinė išvyka į Šiluvą. R. Buinickienė I. Graužinienė,
L. Bekešienė
5–12 kl. mokiniai
12 A 16.00 Kačerginė Orientavimosi sporto varžybos „Sportuok miške“. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė Orientavimosi sporto būrelio nariai
12 A 18.00 32 kab. Tėvų susirinkimas R. Buinickienė Z. Volungevičienė 1a kl. mokinių tėvai
13 T 8.00-16.00 Gimnazijos erdvės Neformaliojo ugdymo būrelių mugė. R. Pociutė-Miliūnienė Būrelių vadovai Gimnazijos mokiniai
13 T 09.50-10.40 Jiesios draustinis Lietuvių kalbos ir anglų kalbos integruota pamoka „Išsibarstę žodeliai... O kieno jie vardeliai?“ (žodyno turtinimas). R. Buinickienė V. Mažeikienė,
M. Ramanauskaitė
5a ir 5b kl. mokiniai
13 A 18.00 31 kab. Tėvų susirinkimas. R. Buinickienė G. Aleksynienė 1b kl. mokinių tėvai
14 K 12.00-12.50 Jiesios pėsčiųjų takas Lietuvių kalbos ir anglų kalbos integruota pamoka „Kaip tie žodžiai susiveda?“ (pastraipos kūrimas). R. Buinickienė V. Mažeikienė,
M. Motijauskienė
5a ir 5b kl. mokiniai
14 K 15.00 Panemunė Orientavimosi sporto varžybos „Orientyras“. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė Orientavimosi sporto būrelio nariai
14 K 18.30 44 kab. Tėvelių susirinkimas - diskusija „Kurkime kartu klasės bendruomenę“. R. Pociutė-Miliūnienė S. Staškevičienė 7a kl. mokinių tėvai
14, 15 K, PN - 31 ir  32 kab. Pirmokų pasirengimo mokyklai lygio nustatymas. R. Buinickienė A. Andriuškienė 1a ir 1b kl. mokiniai
14-16 K-Š 15.00 VDU Didžioji salė Lietuvos istorikų suvažiavimas. G. Ašmonienė L. Baliukevičienė L. Baliukevičienė
18 P 8.00 Naisiai Ekskursija į Naisius. R. Buinickeinė R. Latkauskaitė,
V. Bakutienė
4a ir 2a klasių mokiniai
20 K   IX fortas Ekskursija " Holokaustas Lietuvoje", Lietuvos žydų genocido  dienai paminėti. R. Pociutė-Miliūnienė L. Baliukevičienė,
A. Beleškevičius
6a, 6b kl. mokiniai
20 T 13.00 33 kab. Pradinių klasių metodinis susirinkimas. R. Buinickienė R. Latkauskaitė Metodinės grupės nariai
20 T 15.30 3 kab. Mokymai: Darbas su interaktyvia lenta. R. Buinickienė   Mokytojai
19 A 8-17 Kauno Žalgirio arena  IT ir verslumo renginį #SWITCH! G. Ašmonienė V. Valiuvienė,
R. Matakienė,
L. Vainilavičienė,
R. Baranauskaitė
8-12 kl. mokiniai
19 A 14.40 Mokytojų kambarys Metodinės tarybos posėdis. G. Ašmonienė V. Diedonienė Metodinės tarybos nariai
21 K 14.40 40 kab. Mokytojų tarybos posėdis. R. Buinickienė G. Ašmonienė,
R. Pociutė-Miliūnienė
Mokytojai
22 Pn 10.00  Senamiestis Netradicinė ugdymo diena „Integruota sporto ir kalbų diena“. 4 – asis Solidarumo bėgimas. R. Pociutė-Miliūnienė Darbo grupė Mokyklos bendruomenė
22 Pn 10.00-15.00 Neries regioninis parkas Respublikinis festivalis "Piliakalnių Lietuva", nacionalinis moksleivių žygis. R. Pociutė-Miliūnienė L. Baliukevičienė 7a kl., III gimnazijos kl. mokiniai
25-29 P-Pn 11.40 Gimnazijos erdvės Akcija „APIBĖK MOKYKLĄ“. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė,
A. Sukovas,
S. Vingienė
1-12 kl. mokiniai, mokyklos bendruomenė
25-29 P-Pn 13.00  Gimnazijos erdvės Europos sporto savaitė „BEACTIVE-žaisk kvadratą“ savo mokykloje. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė,
A. Sukovas
3-6 kl. mokiniai
25-29     25,27,42 kab. Diagnostiniai anglų kalbos testai. R. Buinickienė A. Vaivilavičienė,
M. Ramanauskaitė,
M. Motijauskienė
5-12 kl. mokiniai
25 P 12.00 Gimnazijos aikštynas Tarpklasinės 5-6 klasių kvadrato varžybos. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė,
A. Sukovas
3-6 kl. mokiniai
25 p 14.50 40 kab. Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės posėdis. G. Ašmonienė L. Zailskienė Metodinės grupės nariai
26 A 14.45 3 kab. Ugdymas  karjerai. NEO-PIK asmenybės klausimyno pristatymas. R. Pociutė-Miliūnienė A. Andriuškienė,
K. Ambrulaitienė
III kl. mokiniai
26 A 16.00 Ąžuolynas Orientavimosi sporto varžybos „Sportuok miške“. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė Orientavimosi sporto būrelio nariai
27 K 9.00 Gimnazija Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas I etapas. R. Pociutė-Miliūnienė A. Beleškevičius,
L. Baliukevičienė
1-8 kl. mokiniai,
I- IV gimnazijos kl. mokiniai
27 T 13.00 Gimnazijos aikštynas Tarpklasinės 3-4 klasių kvadrato varžybos. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė,
A. Sukovas
3-6 kl. mokiniai
27 T 14.40 25 kab. Užsienio kalbų metodinės grupės posėdis R.Buinickienė A. Vaivilavičienė Užsienio kalbų mokytojai
27 T 18.00 22 kab. Tėvų susirinkimas. R. Buinickienė V. Barauskienė 3b kl. mokinių ėveliai
28 K 8.55 Biblioteka Integruota pamoka bibliotekoje: J. Erlicko „Sena knyga“. R. Buinickienė R. Latkauskaitė,
R. Baranauskaitė
4a kl. mokiniai
28 K 14.00 Gimnazijos erdvės Respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Jaunasis pedagogas: lūkesčiai, perspektyvos, galimybės sėkmingai profesinei pradžiai“. R. Buinickeinė R. Pociutė-Miliūnienė,
G. Ašmonienė,
R. Baranauskaitė,
I. Graužinienė
Gimnazijos pedagogai, respublikos mokytojai
28 K 16.00 Kleboniškis Orientavimosi sporto varžybos „Orientyras“. R. Pociutė-Miliūnienė L. Čečinaitė Orientavimosi sporto būrelio nariai
28 K 18.30 25 kab. 6a klasės mokinių tėvų susirinkimas R. Buinickienė A. Vaivilavičienė 6a kl. mokinių tėvai
29 P 10 KTU „Tyrėjų naktis“. G. Ašmonienė V. Valiuvienė,
R. Matakienė,
L. Vainilavičienė
8-12 kl. mokiniai
Atnaujinta: 2017-09-07

Kauno Rokų gimnazija
Kodas 191090841
Vijūnų g. 2, LT-46117 Kaunas
Tel./faks. (8 ~ 37) 43 60 36
El. p. gimnazija@rokai.kaunas.lm.lt