KAUNO ROKŲ GIMNAZIJA

Galiu aš – galime mes

Rokų gimnazijoje mokslo metai tradiciškai pradedami dviejų dienų bendruomenės auginimo dirbtuvių „Aš galiu“ veiklomis. Kas metai atsiranda vis naujų veiklų, o kai kurios kartojasi. Pamokas tomis dienomis veda klasių auklėtojai, įvairių dalykų mokytojai, specialistai, ugniagesiai, policininkai.

Šių metų pamokos prasidėjo komandos būrimo žaidimais, savianalizės monologais „Koks aš po vasaros?“. Savianalizės anketos „Kas aš esu?“ padėjo ugdytiniams išsiaiškinti savo interesų, vertybių, asmenybės savybių, gebėjimų TOP-us, prisiminti pasiekimus, kuriais didžiuojamasi, o per darbą grupėse buvo atskleisti kiekvienos klasės interesai, vertybės, asmeninės savybes ir gebėjimai, taip buvo sužinota, „:Kas mes esame?“. Kiekviena klasė savo išskirtinumą iliustravo piešdama klasės laivą. Pradinių klasių mokiniai susitiko su Robotikos akademija. 5-9 klasės gimnazijos kieme kūrė ir atliko bendrą šokį, III-IV kl. gimnazistai klausė paskaitos. Visoms klasėms patiko susitikimas„Saugoti, ginti, padėti“ su Kauno apskrities bendruomenės pareigūnais, visi entuziastingai kūrė savo „Svajonių mokyklą“, analizuodami asmeninius praeitų metų ugdymosi pasiekimus, pildė kompetencijų anketas ir prisiėmė įsipareigojimų, kad pasiektų kuo geresnių mokymosi rezultatų. Bendruomenės auginimo dirbtuvių renginiai baigėsi „Klasės arbatėle“, kuri dar labiau suartino, sušildė klasių bendruomenes.

Bendruomenės auginimo dirbtuvės mokiniams atskleidė, kad jie gali ir geba daug – analizuoti ir apibendrintai įvardinti asmeninę ugdymosi patirtį, diskutuoti grupėje ir priimti asmeniškai aktualius sprendimus, suvokti savianalizės probleminius klausimus ir pildyti anketas, įsitraukti į komandinius pasitikėjimo žaidimus, toleruoti oponentų idėjas ir veikti kartu su kitaminčiais, išsiaiškinti ugdymosi kompetencijų aktualumą, pademonstruoti viešai individualius, vertingus asmenybės bruožus.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vanda Mažeikienė

Kauno Rokų gimnazija
Kodas 191090841
Vijūnų g. 2, LT-46117 Kaunas
Tel./faks. (8 ~ 37) 43 60 36
El. p. gimnazija@rokai.kaunas.lm.lt